Saman tek vi vare på ressursane

Bestill plastemballasjesekkar

Vi leverer ut rullar med plastemballasjesekkar til alle husstandar kvar haust. Har du ikkje fått, eller treng du meir sekkar kan du hente ein ny rull på ein av miljøstasjonane våre i opningstid.
Næringskundar kan bestille plastemballasjesekkar her.

Du kan også bestille ein ny rull heim på neste tømedag ved å fylle inn skjema under. 

Skriv inn namnet ditt

Skriv inn gateadressa di

Skriv inn postnummeret ditt

Skriv inn kva komune du bur i

Skriv inn gards og bruksnummer

Skriv inn telefonnummeret ditt

Eg ønskjer å bestille
plastemballasjesekk