Saman tek vi vare på ressursane

Kjeldesorteringskalender

Kvart år lagar SSR ein kjeldesorteringskalender som blir sendt ut i posten til alle husstandane. Her får du ei god oversikt over hentedagane dine i papirformat som du kan henge opp. Kjeldesorteringskalenderen er spesielt nyttig for dei med redusert abonnement, då det er spesielt merka kva dagar ein har henting av avfall.

Har du ikkje fått kalender, sender vi gjerne eit eksemplar til deg.

Bruk ellers den digitale hentekalenderen som du finn her, eller last ned PDF-filene for dei ulike kommunane nedanfor.
Du finn dei ulike kommunane her:

Fotografi av ein familie med ein mann, ei dame, ei jente og ein gut som held plakatar med teksta "det er ikkje bortkasta"