Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Ulstein kommune

Sone 3 - Onsdag oddetalsveke

Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell, Osnesvegen 52-109 Strandabøen sør for Strandkrysset Botnen til Kvalnestunnelen Hasund (til Hasundstraumen)
 • Onsdag 20. november 2019, matavfall + papir/plast
 • Onsdag 4. desember 2019, matavfall + restavfall
 • Onsdag 18. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 4 - Torsdag oddetalsveke

Ulsteinvik sentrum (frå Shell til Sauneselva) Hovsetmarka Anholen Holsekerdalen, Onglasætra, Bugarden, Bakkegata, Gjerdegata, Kyrkjegata, Krushammarvegen, Osnesvegen 4-50, Vikemarka
 • Torsdag 21. november 2019, matavfall + papir/plast
 • Torsdag 5. desember 2019, matavfall + restavfall
 • Torsdag 19. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 5 - Fredag oddetalsveke

Dimnøya (til Hasundstraumen) Eiksund, Haddal, Garnes (til Kvalnestunnelen/ Dragsundbrua) Hovsetsvingane Varleitet Øvre og nedre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva ved Amfi) Saunesmarka
 • Fredag 22. november 2019, matavfall + papir/plast
 • Fredag 6. desember 2019, matavfall + restavfall
 • Fredag 20. desember 2019, matavfall + papir/plast
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke