Saman tek vi vare på ressursane

Når blir avfallet henta?

Ulstein kommune

Sone 3 - Onsdag oddetalsveke

Flø, Ulstein, Skeide, Halsen, Osneset til Shell, Osnesvegen 52-109 Strandabøen sør for Strandkrysset Botnen til Kvalnestunnelen Hasund (til Hasundstraumen)
 • Onsdag 28. februar 2018 *
 • Onsdag 14. mars 2018 *
 • Onsdag 28. mars 2018 (kun restavfall) *
 • Onsdag 11. april 2018 *
 • Onsdag 25. april 2018 *
 • Onsdag 9. mai 2018
 • Onsdag 23. mai 2018 *
 • Onsdag 6. juni 2018
 • Onsdag 20. juni 2018 *
 • Onsdag 4. juli 2018
 • Onsdag 18. juli 2018 *
 • Onsdag 1. august 2018
 • Onsdag 15. august 2018 *
 • Onsdag 29. august 2018
 • Onsdag 12. september 2018 *
 • Onsdag 26. september 2018
 • Onsdag 10. oktober 2018 *
 • Onsdag 24. oktober 2018
 • Onsdag 7. november 2018 *
 • Onsdag 21. november 2018
 • Onsdag 5. desember 2018 *
 • Onsdag 19. desember 2018 *
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 4 - Torsdag oddetalsveke

Ulsteinvik sentrum (frå Shell til Sauneselva) Hovsetmarka Anholen Holsekerdalen, Onglasætra, Bugarden, Bakkegata, Gjerdegata, Kyrkjegata, Krushammarvegen, Osnesvegen 4-50, Vikemarka
 • Torsdag 1. mars 2018 *
 • Torsdag 15. mars 2018 *
 • Mandag 26. mars 2018 (kun restavfall grunna høgtidsdagar) *
 • Torsdag 12. april 2018 *
 • Torsdag 26. april 2018 *
 • Fredag 11. mai 2018 (kun restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Torsdag 24. mai 2018 *
 • Torsdag 7. juni 2018
 • Torsdag 21. juni 2018 *
 • Torsdag 5. juli 2018
 • Torsdag 19. juli 2018 *
 • Torsdag 2. august 2018
 • Torsdag 16. august 2018 *
 • Torsdag 30. august 2018
 • Torsdag 13. september 2018 *
 • Torsdag 27. september 2018
 • Torsdag 11. oktober 2018 *
 • Torsdag 25. oktober 2018
 • Torsdag 8. november 2018 *
 • Torsdag 22. november 2018
 • Torsdag 6. desember 2018 *
 • Torsdag 20. desember 2018 *
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke

Sone 5 - Fredag oddetalsveke

Dimnøya (til Hasundstraumen) Eiksund, Haddal, Garnes (til Kvalnestunnelen/ Dragsundbrua) Hovsetsvingane Varleitet Øvre og nedre Saunes (frå Strandkrysset til Sauneselva ved Amfi) Saunesmarka
 • Fredag 2. mars 2018 *
 • Fredag 16. mars 2018 *
 • Tysdag 27. mars 2018 (kun restavfall grunna høgtidsdagar) *
 • Fredag 13. april 2018 *
 • Fredag 27. april 2018 *
 • Fredag 11. mai 2018 (kun restavfall grunna høgtidsdagar)
 • Fredag 25. mai 2018 *
 • Fredag 8. juni 2018
 • Fredag 22. juni 2018 *
 • Fredag 6. juli 2018
 • Fredag 20. juli 2018 *
 • Fredag 3. august 2018
 • Fredag 17. august 2018 *
 • Fredag 31. august 2018
 • Fredag 14. september 2018 *
 • Fredag 28. september 2018
 • Fredag 12. oktober 2018 *
 • Fredag 26. oktober 2018
 • Fredag 9. november 2018 *
 • Fredag 23. november 2018
 • Fredag 7. desember 2018 *
 • Fredag 21.desember 2018 (kun restavfall grunna høgtidsdagar)
 • *) Hentedag for dei som har avtale om tøming kvar 4. veke