Saman tek vi vare på ressursane

Risikoavfall

For levering av riskoavfall som medisinar, sprøytespissar og liknande, ta kontakt med oss på telefon 70007050.

Risikoavfall
Linn Urke Osnes