Saman tek vi vare på ressursane

Trykkfeil i hentekalenderen for Ulstein kommune

20. august 2018 av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

Det er diverre oppdaga ein trykkfeil i hentekalenderen for Ulstein kommune; denne gjeld veke 35, der sone 3, 4 og 5 har fått forskyvd hentedagen med ein dag.

Den korrekte hentedagen er som vanleg onsdag 29. august for sone 3, torsdag 30. august for sone 4 og fredag 31. august for sone 5. Det vil også verte sendt ut SMS-varsling for desse tre sonene om dette dagen før.

Feilen gjeld kun i den opptrykte kalenderen; kalender på nettside og i Min Renovasjon er korrekt.