Saman tek vi vare på ressursane

Laurdagsope september 2018

31. august 2018 av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

Minner om at i september held vi ope laurdagane følgjande dagar:

Saunesmarka: laurdag 1. september kl. 12.00-16.00

Mjølstadneset: laurdag 8. september kl. 12.00-16.00

Myklebustmyrane: laurdag 15. september kl.12.00-16.00

Velkomen!