Saman tek vi vare på ressursane

Ledige stillingar

Illustrasjon renovasjonsbil og renovatør
SSR søkjer ferievikarar for perioden 01. juni – 28.august. Arbeidsoppgåvene vil vere renovatør på bil og arbeid på SSR sin miljøstasjon i Saunesmarka.

Vi søkjer deg som er positiv, arbeidsam og som likar praktisk arbeid.
Du må vere 18 år for å kunne søkje.

Send søknad innan 10. mars med kva periode du kan jobbe på e-post til Rune Tarberg, rune@reinhaldsverket.no
Tlf. 90 95 57 81

sjåfør Bjørn