Saman tek vi vare på ressursane

Ryddeaksjonar

strandrydding

Har du lyst til å gjere ein innsats for å rydde i nærmiljøet? Her kjem oppskrifta: 

 

  1. Hent strandryddesekkar og registreringsskjema frå Hold Norge Rent på din nærmaste miljøstasjon eller servicetorget på rådhuset. Vi har også ein del hanskar til utdeling. Desse kan brukast fleire gonger og vaskast i vaskemaskin.

     

  2. Plukk! Del dykk opp i mindre grupper dersom de er ein stor gjeng, slik at de ikkje skremmer fuglar og dyr. Hald god avstand til hekkande fuglar og reir.Klikk her for å lese råda frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal for korleis ta vare på fuglelivet under strandrydding. 

     

  3. Lever strandryddesekkane gratis på nærmaste miljøstasjon. Samtidig leverer du skjemaet frå Hold Norge Rent. På den måten får vi inn viktig statistikk og dokumentasjon. Er det snakk om ein større aksjon, er det supert om du registrerer den i ryddeportalen til Hold Norge Rent i forkant.

Ekstra hentedag for ryddesekkar

Etter den nasjonale Strandryddedagen 2. mai, vil vi køyre ein runde rundt i kommunane for å hente inn fulle strandryddesekkar. Desse må ligge forsvarleg plassert på avtalt stad. Kontakt andrea@reinhaldsverket.no dersom du ønskjer å nytte deg av dette tilbodet. 

strandrydding2

Tinging av container

Til store ryddeaksjonar kan SSR levere ut container til oppsamling av strandryddesekkar og marint avfall. Dette må avtalast med oss i god tid før aksjonen.

Vi ber om at containerane berre blir brukte til opprydding av det som ligg i grøftene og strandkanten. Har du behov for å rydde garasjen, leverer du direkte til miljøstasjonen. SSR ønskjer å halde fram med å tilby container til strandrydding. Gjer derfor vel og ikkje misbruk ordninga.

Har du planar om å rydde ein plass der du treng båt for å få frakta avfallet til miljøstasjonen? Då kan vi sette deg i kontakt med den frivillige organisasjonen Fallgard i Herøy som kan hjelpe til med båt. 

strandrydde3 

Takk!

Når du er med på å rydde opp det som ikkje høyrer heime i naturen vår, gjer du ein viktig innsats både for fuglar, fisk og felleskapet.

Marin forsøpling er ei stor utfordring. Vi som lever her ute på øyane, ved og av havet, ser utfordringa med eigne auge kvar dag. Men vi ser også forbetringa. For fem år sidan blei det levert 370 kilo i strandryddesekkane i dei fire kommunane til SSR. I 2018, fem år seinare, kom det inn 39.000 kilo, medan vi i 2019 fekk inn 35.000 kilo.

Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere litt. Til saman blir det ein heil del.

Takk for at akkurat du gjer ein innsats for å ta vare på det vakre området vårt.

Strandryddedagen 2020

Strandryddedagen er i år laurdag 2. mai.

Vi oppmodar om å hente ryddesekkar og skjema i forkant av Strandryddedagen. Sekkar og skjema finn du på ein av miljøstasjonane våre og på servicetorget i kommunen din.

Planlegg du ein stor aksjon, er det mogleg å bestille container frå SSR. Ta kontakt i god tid før aksjonen. Det er også mogleg å bestille henting av strandryddeavfallet om du ikkje har høve å levere det til ein miljøstasjon.

Takk for innsatsen!

Vil du bli med i eit nettverk av lokale strandryddarar?

Då anbefaler vi deg å bli med i facebook-gruppa Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre

Her blir du kjent med andre strandryddarar i området, får tips om organiserte ryddeaksjonar og kjem i kontakt med ein fin gjeng som etter kvart har bygd seg opp god kompetanse på det å finne plast i fjørene våre.

Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere litt. Då er det også fint å kjenne på at ein er fleire som gjer ein innsats. Velkomen inn i nettverket som er administrert av Runde Miljøsenter ved hjelp av prosjektmidlar. 

Grovavfall på Kvamsøy og Sandsøy

Kvar vår og haust har vi innhenting av grovavfall på Kvamsøy og Sandsøy. Datoar og tidspunkt blir publisert i god tid både på nettsidene, Facebook og i Vestlandsnytt.

Hentedagar 2020:

Kvamsøy: Tysdag 5. mai og tysdag 15. september.

Sandsøy: Onsdag 6. mai og onsdag 16. september.