Saman tek vi vare på ressursane
SSR renovasjonsbil

Informasjonsbrosjyre oversett til fleire språk


SSR har samla den viktigaste informasjonen for abonnentar i ei broysjyre som er oversatt til fleire språk:

Norsk
Engelsk
Polsk
Somali
Russisk
Litauisk
Arabisk
Tigrinja

Information brochure in various languages


SSR has gathered the most important information for subscribers in a brochure translated into various languages:
Norwegian
English
Polish
Somali
Russian
Lithuanian
Arabic
Tigrinja