Saman tek vi vare på ressursane
kjeldesortering_større, skjerm

Informasjonsbrosjyre på ymse språk

SSR har samla den viktigaste informasjonen i ein broysjyre som er omsett til fleire språk:

Norsk
Engelsk
Polsk
Somali
Russisk
Litauisk
Arabisk
Tigrinja


Information brochure in various languages

SSR has gathered the most important information for subscribers in a brochure translated into various languages:

Norwegian
English
Polish
Somali
Russian
Lithuanian
Arabic
Tigrinja

Please contact us if you have any questions at firmapost (at) reinhaldsverket.no or +47 70 00 70 50.