Saman tek vi vare på ressursane

Brosjyrer

Her finn du dei nyaste brosjyrene frå SSR.

Ny avfallsordning - matavfall/våtorganisk avfall

Informasjonsbrosjyre om ny avfallordning 2018. Her finn du informasjon om den nye avfallsordninga, kvifor endringa kjem og korleis ordninga fungerer i praksis. Les brosjyren her.

Ny avfallsordning
Linn Urke Osnes

Kjeldesorteringsbrosjyre "Bortkasta" plastemballasje

Kampanje i 2017 for å auke fokus på kjeldesortering av plastemballasje. Kampanjen hadde god effekt og bidrog til at kvar enkelt innbyggar auka andel kjeldesortert plastemballasje per år med over to kilo! Brosjgir informasjon om kvifor kjeldesortere og gjenvinne plastemballasje, korleis kjeldesortere og kva som skjer med plastemballasjen etter at den er samla inn av SSR. Du kan lese heile brosjyren her.

Kampanje "Bortkasta" plastemballasje
Linn Urke Osnes

Kjeldesorteringsbrosjyre 2015

Kjeldesorteringsbrosjyre sendt ut til husstandane desember 2015. I brosjyra finn du informasjon om korleis du skal kjeldesortere og kva som skjer med avfallet etter at SSR har samla det inn. Les heile brosjyra her.

Kjeldesorteringsbrosjyre 2015