Saman tek vi vare på ressursane

Representantskapet

Eigarkommunane utøver si myndigheit i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapet si øvste myndigheit og handsamar rekneskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lova eller selskapsavtalen skal handsamast i representantskapet. Det er 11 faste medlemmar, og 11 vararepresentantar i representantskapet.

Medlemmar:

Marion Flatøy Bringsvor

Sande

Vara: Anne Marthe Gjerde

Kjetil Nesset

Hareid

Vara: Ingebjørn Grimstad

Per Botnen

Ulstein

Vara: Olav Sæter

Mona-Grethe Ryssevik

Herøy

Vara: Ole Brubakk

Dag Vaagen

Sande

Vara: Helge Støylen

Anders Riise

Hareid

Vara: Kristian Fugleseth

Magne Gurskevik

Ulstein

Vara: Renate Rossi Kaldhol

Knut Erik Engh

Leiar - Ulstein

Vara: Heidi Strand

Thor-Sigmund Garvik

Herøy

Vara: Solveig Båtsvik

Per Kristian Furø

Herøy

Vara: Gerd Kopperstad

Arnulf Goksøyr

Nestleiar - Herøy

Vara: Ann-Kathrin Storøy